Rosenmetoden utføres i et stille rom og uten bruk av oljer. Behandlingen foregår vanligvis liggende på en behandlingsbenk. Både forside og bakside av kroppen berøres. Du ligger i undertøyet med et helseteppe over deg.

En behandlingstime varer ca en time.

Terapeuten merker seg områder med spenninger og begrenset pust. Dette, sammen med opplysninger fra deg om smerter, ubehag og eventuelle skader, vil være informasjon som avgjør hvor og hvordan terapeuten vil arbeide på kroppen. Det er hvordan kroppen din har det her og nå som til enhver tid viser vei.

Terapeuten kan stille spørsmål til noe av det som observeres i din kropp, og hva du selv kjenner underveis i behandlingen. Dette for blant annet å øke din tilstedeværelse i kroppen.

Det kan være fint å sette av tid til ro og ettertanke etter en behandling.