Oksytocin

 Oksytocin er et velværehormon som produseres i hypothalamus i hjernen, og føres herfra langs nervefibrer til hypofysebaklappen for lagring og frigjøring etter behov.

Urgamle hjernereaksjonene finnes et mindre velkjent, men like urgammelt fysiologisk system i kroppen, som gir opphav til hvile og avslapning og som også er koblet til vekst og leging: Peptidet oksytocin som dannes i den paraventrikulære kjernen i hypotalamus. Hittil har det vært kjent at oksytocin frisettes til blodbanen for å utøve hormonell effekt.

 Oksytocin virker både på kvinner og menn, men siden reseptorene for peptidet til en viss grad er avhengig av østrogen, ser det ut som om stoffet gir en tydeligere effekt på kvinner. Dette har i dyreforsøk kunnet løses vei å gi dobbelt så høy dose oksytocin til hanner. Den påviste sammenhengen mellom oksytocin reseptorer og østrogen kan forklare både hvorfor kvinner etter overgangsalderen kan få ubehagelige effekter ved østrogenmangel, og at de ved hormon substitusjon kan få positive langtidseffekter på hjerte-kar og benmassetetthet.

Når oksytocin gis til rotter, ses en angstdempende og sedativ effekt, puls og blodtrykket synker med 20 mmHg, og effekten varer i ti dager. Smerteterskelen går opp og holder seg oppe i mellom fem til ti dager. Noe av forklaringen kan ligge i at oksytocin gir en økt følelse av sentrale alfa-2 adrenoceptorer samt en potensierende effekt på det endogene opiatsystem.

Målinger her også fastslått at hos kvinner med fibromyalgi er det vist at jo mer smerte og angst kvinnene har og jo mer stresset de er, jo lavere oksytocin nivå har de i kroppen.

 Ved berøring av hud vil oksytocin nivået øke. Kanskje ikke uten grunn til at dette kalles “kjærlighetshormonet”. Mest velkjent er hormonet å øke enormt under fødsel og amming som gir redusert smerte og stress.

Hormonet utsondres blant annet ved berøring. Både den som berører og blir berørt skiller ut oksytocin.Hos både barn og voksne motvirker hormonet stress.

Oksytocin utsondres under behandling med rosenmetoden, og er på topp etter noen behandlinger.