Utdannelsen til rosenterapeut består av grunnutdannelse og praksisår og
tar minimum 4,5 år.

Grunnutdannelsen
Kan gjøres på kortest mulig tid – minimum 3,5 år eller fordeles over lengre tid, og består av:
- 1 introduksjonskurs (3 dager)
- 2 kurshelger (á 2 dager)
- 7 intensivkurs (á 7 dager)
- Anatomi for rosenelever (2x5 dager)
- 3 intervjuer/samtaler med lærer

Praksisåret
Gjennomføres normalt på 12-18 måneder og omfatter følgende:
- Gi 350 klientbehandlinger
- Få 25 egne behandlinger av Rosenterapeut
- Ha ca 45 timers veiledning alene, i gruppe samt enkeltsamtaler
-Gi 17 behandlinger under veiledning av lærer

Internasjonalt sertifikat mottas fra The Rosen Institute i USA etter godkjent utdannelse