Er du interessert i en behandling, ta kontakt. Du er hjertelig velkommen

Jeg gir behandlinger på Leirsund i Skedsmo kommune med gangavstand ( 8 minutter) fra Leirsund togstasjon. Tog fra Oslo bruker 18 minutter.

 

Hva er rosenmetoden?

 Alt vi opplever lagres i denne sinnrike innretningen vi kaller kroppen vår, og alt har en sammenheng.

Hvordan vi har det og hvordan våre omgivelser er påvirker oss allerede fra mors liv. Mange minner kan derfor også være fra før vi fikk et verbalt språk. Nyere hendelser som vi av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å takle eller bearbeide kan også sette seg i kroppen.

 

Musklene våre er til for å holde oss oppreiste og for å utføre alle bevegelser. De kan hvile eller arbeide. Jo mer avspent de er, jo mer kapasitet og fleksibilitet har de når vi trenger det.
Hvis våre følelsesmessige opplevelser er ”for mye” vil muskelsystemet reagere og bære også disse, og der kan de bli liggende så lenge at de blir oss ubevisst.
Hva er det som holder oss tilbake?
Hvilke deler av oss er det som kan få mer frihet og liv?
Det er dit vi retter vår intensjon i Rosenmetoden.
På den måten kan det bli en reise ”fra den du tror du er til den du virkelig er”.

 

Noen kan for eksempel oppleve forandring i hvordan de møter situasjoner og andre mennesker, smerter kan bli borte, bevegelighet kan bli større, sirkulasjonen og gjennomstrømning i kroppen kan bli bedre - uten at de opplever så mye følelsesmessig.
Andre kan oppleve indre prosesser som leder til en dypere kontakt med og forståelse av seg selv. Uhensiktsmessige handlingsmønstre kan bli avslørt.

 

Vi møter hvert menneske uten krav og manipulering, både fysisk og mentalt, ut i fra respekten for at hver og en har sin egen sannhet.

 

Rent praktisk ligger klienten på en behandlingsbenk i undertøyet om det er bekvemt, med et teppe over seg. Vi tar bort teppet på de delen av kroppen vi berører, aldri i intimsoner.
Vi ser hvordan pusten beveger seg/slipper til i kroppen, hvordan muskelspenninger har bygget opp eller trukket inn – hvordan ditt liv ser ut i din kropp, uten at noe er feil, det er et resultat av noe.
Det kan selvfølgelig også være genetiske ting eller resultat av sykdom eller skader. Alt påvirker oss og gjør noe med oss, på godt og vondt.
Uansett er det kanskje muligheter til større bevegelse og frihet.
Med myke hender kjenner vi inn i kvaliteten på muskelspenningen, den sier også noe. Vi søker å kjenne grensene i kroppen, og ved å bli/møte i dette spenningsfeltet kan bevisstgjøringen komme innenfra – noe som lettere muliggjør varige endringer.
I tillegg til berøringen er det også en verbal kommunikasjon, også her mer eller mindre etter behov – og mye rettet til det ubevisste i kroppen mer enn en dialog fra hode til hode.

 

Når noe som er sant får lov til å være sant, også det smertefulle, da skjer en frigjøring. Vi har tillit til at det som er vanskelig og tungt åpenbarer seg på måter og i et tempo som alle mentalt friske ”hverdagsnevrotikere” kan håndtere.
Men, det skjer like så ofte at det er glede, livfullhet og kreativitet som holdes inne, om erfaringen er at det har vært ”upassende” eller ”for mye”.

 

Vi kaller det både et sjelsarbeide, et fredsarbeide og et kjærlighetsarbeide.
Mange har spirituelle opplevelser. Når vi får kontakt med vårt indre åpnes det for en kontakt også med noe som er ”mer enn oss”, - og dette defineres forskjellig ut i fra hver og en sin forståelse eller tro.

 

Det er mye å si, og ikke minst erfare for å forstå mer av hva Rosenmetoden innebærer.

 

Hva er det spesielle ved Rosenmetodens berøring


Berøringen er myk, direkte og nærværende. Hensikten er å skape kontakt slik at du kan øke oppmerksomheten og merke din egen kropp. Terapeutens nærvær i berøringen er viktig for å merke spenninger, åndedrett og de subtile endringer som kan oppstå i hud, muskler, pust - ja i hele kroppen. Behandlingen og berøringen kan forandre seg og endres i takt med reaksjoner fra kroppen og det som blir uttrykt med ord.

 

Hvordan kan et behandlingsforløp foregå
Det er opp til deg selv å avgjøre hvor ofte du ønsker å komme til behandling. Det kan for eksempel være fra en gang i uken til hver tredje uke eller sjeldnere.

Behandlingsforløpet kan sees på som en dynamisk utviklingsprosess. Det er derfor viktig at du tar konsekvensen av dette i forhold til å velge når, hvor ofte og hos hvem du velger å ta behandlinger.

 

Rosenterapi

Her kan du se hvordan vi jobber.

-